Le Xiang Bak Kut Teh \ 乐香肉骨茶


-- Le Xiang Bak Kut Teh is located at dataran sunway just beside of TK Bakery , among an area that massive of Foods loaded and Le Xiang Bak Kut Teh opened their fisrt shop branding here .

-- Le Xiang Bak Kut Teh terletak di dataran sunway bersebelahan dengan TK Bakery , antara kawasan yang terkumpul pelbagai makanan dan Le Xiang Bak Kut Teh membuka kedai pertama mereka di sini .

-- 乐香肉骨茶位于在Dataran Sunway就在棠记兄弟饼家隔壁 , 一个大量食品聚集在一起的区和乐香肉骨茶开了自己的品牌店铺在这里 


-- It is why they name it Klang Le Xiang Bak Kut Teh , The owner of Le Xiang Bak Kut Teh is originally from klang and bringing original taste of Bak Kut Teh from klang to klang valley .

-- Ia adalah mengapa dinamakan sebagai Klang Le Xiang Bak Kut Teh , Pemilik Le Xiang Bak Kut Teh yang berasal dari klang dan membawa rasa asal Bak Kut Teh dari klang ke lembah klang .


-- 这就是为什么店主把店名叫做巴生乐香肉骨茶 , 乐香肉骨茶的店主本身是来自巴生和把巴生的肉骨茶原味带来了巴生谷这里 .


-- As we know there was bunch of Klang Bak kut teh around klang valley but Everyone have their individual recipe for the awesome soup their made up . There is no harm for trying and give a chance to taste it .

-- Seperti yang kita tahu ada banyak Klang Bak kut teh di sekitar lembah klang tetapi Setiap individu mempunyai resipi mereka sendiri untuk sup hebat yang mereka hasilkan . Tidak ada salahnya untuk mencuba dan memberi peluang untuk merasainya .


-- 每个人都知道在巴生谷有很多巴生肉骨茶 , 但是每个店都有它自己的配方煮最棒的汤底 .  给一个机会自己品尝下 .


-- Table with full of foods , Here goes most of the foods from Le Xiang Bak Kut Teh menu With huge variety of choices .

-- Meja dengan penuh dengan makanan , Di sini adalah sebahagian besar makanan daripada menu Le Xiang Bak Kut Teh Dengan pelbagai pilihan .

-- 桌上放满了食物 , 这里就是大部分的乐香肉骨茶菜单还有很多的选择 .

Greenbean Barley / 绿豆薏米
Sweet Potato Soup / 番薯糖水
Barley Fuzok / 腐竹薏米
Boiled Egg / 水煮蛋
Yau Cha Guai / 油条

Brown Rice / 糙米饭
Oil Rice / 油饭
Yam Rice / 芋头饭
Golden Mushroom / 金针菇
Bak Kut Teh (Dry Claypot) / 干肉骨茶
Chu Kiok Chou / 猪脚醋 
Tau Foo Pok / 豆腐卜
Fu Zok / 腐竹
Bak Kut Teh (Soup Claypot) / 肉骨茶汤
Steam Fish / 蒸鱼
Special Cold Tofu / 冷豆腐
Special homemade Chilie Paste
Le Xiang Bak Kut Teh \ 乐香肉骨茶
Address : 46-1, Jalan PJU 5/11, Dataran Sunway, 
47810 Petaling Jaya, Malaysia .
Contact : 017-669 9714
Hours : Thurs - Tue , 12PM - 10PM


Comments

Popular posts from this blog

Klebang Original Coconut Milkshake @ Melaka

Nicsmann 1940s By Lewré , The Starling

Big Bowl Curry Noodle , Selayang

New Boston Restaurant @ Klang

How Emerald Brilliant Produce Cheongsam